Self-Declaration pdf From download स्वयं घोषणापत्र मराठी

Self-Declaration PDF Download free in Marathi 

स्वयं घोषणापत्र मराठी


           
INFO

फार्म चे नाव

 स्वयं घोषणा पत्र मराठी

Official  Source

 महाराष्ट्र शासन  video  

 video link NOT A

 वापर

स्वघोषणापत्र हे वेगवेगळ्या शासकीय व  इतर कामात वापरल्या जाते. यामध्ये आपण दिलेली माहिती खरी आहे असे लिहून घेतले जाते

 DOWNLOAD LINK

File Name 

Self-Declaration-स्वयं-घोषणा.pdf

File Type

PDF 

 File Size  

136 KB 

Direct Print 

 CLICK HERE TO PRINT

Download  link

 GO TO DOWNLOAD PAGE0 टिप्पण्या